TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 64-2016

15202499_983973998375010_9111569128550032002_n

15235425_983974195041657_8704057292970679068_o

15304347_983974318374978_1402545486943050768_o

 

KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI TẬP THƠ: TRÀ GIANG THƯƠNG NHỚ 2

TTVH TỈNH QUẢNG NGÃI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB THƠ TRÀ GIANG                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 KẾ HOẠCH

PHÂN PHỐI TẬP THƠ: TRÀ GIANG THƯƠNG NHỚ 2

          Kính gửi:  Hội viên, Cộng tác viên CLB Thơ Trà Giang

           Sau khi họp bàn vào ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Quảng Ngãi, Ban chủ nhiệm CLB Thơ Trà Giang thống nhất phân phối tập thơ: Trà Giang thương nhớ 2 như sau:

– Hội viên CLB (không có thơ trong tập thơ): 01 cuốn

– Hội viên CLB (có thơ trong tập thơ): 02 cuốn

– Hội viên CLB (có thơ trong tập thơ và có đóng góp dưới 500.000đ): 03 cuốn

– Cộng tác viên CLB (có thơ trong tập thơ và có đóng góp dưới 500.000đ): 02 cuốn

– Cộng tác viên CLB (có thơ trong tập thơ và có đóng góp dưới 1.000.000đ): 03 cuốn

– Cộng tác viên CLB (có thơ trong tập thơ và có đóng góp dưới 2.000.000đ): 05 cuốn

– Cộng tác viên CLB (có thơ trong tập thơ và có đóng góp từ 2.000.000đ trở lên): 10 cuốn

          Hội viên, cộng tác viên CLB Thơ Trà Giang sẽ nhận tập thơ vào ngày 25/12/2016

          Số cộng tác viên có đóng góp cho việc in ấn, xuất bản tập thơ sẽ được gửi tặng trước.

          Ngoài việc phân phối trên, hội viên nào có nhu cầu mua tặng cho bạn bè, người thân thì đăng ký số lượng về số điện thoại của Lê Văn Thuận: 0977 896 005 hay Email: fclbthotragiang@gmail.com

          Với giá: 50.000 đ/cuốn.

          Những bạn không là hội viên đăng ký mua với giá: 70.000đ/cuốn.

                                                                              TM.CLB THƠ TRÀ GIANG

                                                                                CHỦ NHIỆM LÂM THỜI

                                                                                               (Đã ký)                                                                                                                                                

                                                                                        Phan Bá Trình

 ke-hoach

 

THÔNG BÁO

TTVH TỈNH QUẢNG NGÃI                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CLB THƠ TRÀ GIANG                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/V GIỚI THIỆU TẬP THƠ: TRÀ GIANG THƯƠNG NHỚ 2

                             Kính gửi:  Hội viên, Cộng tác viên CLB Thơ Trà Giang

           Theo tinh thần cuộc họp ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Ban chủ nhiệm CLB Thơ Trà Giang tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Quảng Ngãi nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong Quý III/ 2016 và triển khai một số công tác trong Quý IV/ 2016.

          Trong chuỗi hoạt động của Quý IV/2016, Ban chủ nhiệm CLB Thơ Trà Giang đã bàn bạc và thống nhất tổ chức buổi giới thiệu tập thơ: Trà Giang thương nhớ 2.

          Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2016.

          Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Tỉnh Quảng Ngãi.

          Thành phần: Khách mời, Hội viên, cộng tác viên CLB Thơ Trà Giang.

          Dự kiến số lượng: 80 đại biểu.

          Số tiết mục thơ – nhạc biểu diễn: 16 tiết mục.

          BCN CLB Thơ Trà Giang thông báo để các hội viên, cộng tác viên đăng ký tiết mục biểu diễn để ban tổ chức lựa chọn và sắp xếp chương trình.

          Hội viên, cộng tác viên tự trình bày (hay nhờ người trình bày) tác phẩm thơ – nhạc của mình và đăng ký tiết mục biểu diễn kể từ khi có thông báo cho đến hết ngày 15/12/2016 về số điện thoại của Lê Văn Thuận: 0977 896 005 hay Email: fclbthotragiang@gmail.com

          Thông báo này thay cho giấy mời. BCN CLB Thơ Trà Giang mong các hội viên, cộng tác viên sắp xếp thời gian để tham dự đúng giờ và đầy đủ.

                                                                  Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 11 năm 2016 

                                                                             TM. CLB THƠ TRÀ GIANG

                                                                                   CHỦ NHIỆM LÂM THỜI

                                                                                                (Đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                        Phan Bá Trình
untitled-1

TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SÔ 63-2016

14632834_945109592261451_3773008417240254564_n

14732135_945109658928111_5446709707268571775_n14639749_945109712261439_3772361556119583894_n

THÔNG BÁO

untitled
dsc_0093a

 

THÔNG BÁO VỀ BỘ SÁCH “CHÂN DUNG CÁC NHÀ THƠ KHÔNG CHUYÊN VIỆT NAM HIỆN ĐẠI”

3

12

TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 62/2016

bia1bia2bia3